עצמאיים? על חוק הפנסיה החדש כבר שמעתם?

עצמאיים? על חוק הפנסיה החדש כבר שמעתם?

בדצמבר 2016 החולט על חוק המחייב את ציבור העצמאיים לחסוך לפנסיה, והוא נכנס לתוקפו בינואר 2017. מטרת חוק הפנסיה לעצמאיים הוא תיקון הפערים הקיימים בין שכירים ועצמאיים בישראל- בתשלומי הביטוח הלאומי, חיסכון לפנסיה וזכאות לדמי אבטלה.
כיום יש כ 400 אלף עצמאיים בישראל, שהינם כ 12.5% מכלל אוכלוסיית המדינה.
המטרה לדאוג בעיקר לעצמאיים בעלי ההכנסות הנמוכות והבינוניות, שאינם מפרישים לחסכון פנסיוני ובכך עלולים להימצא בגיל מבוגר ללא מקור הכנסה.
במקרה של סגירת העסק יוכל העצמאי למשוך חלק מההפקדות בדומה לכספי הפיצויים כשכיר.

על מי חל החוק?
על כל עצמאי בישראל למעט:

· עצמאי משטרם מלאו לו 21.

· עצמאי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת – 60.

· עצמאי חדש, מי שפתח עסק מחייב להתחיל להפקיד אחרי חצי שנה בפתיחת העסק.

· מי שנוכל לפני ה 31/12/1961.
הסכומים שיש להפקיד על פי החוק:

הכנסה שנתית ממוצעת בש"ח סכום מינימאלי להפקדה
0-4,836 4.45% מההכנסה
4,836-9,673 עד מחצית מהשכר הממוצע- 4,836 ₪ 4.45%
ממחצית השכר הממוצע ומעלה יש להפקיד 12.55%.
9,673 ומעלה 8222 ₪.
עצמאי שכבר מפקיד כיום לקופות גמל עבור שכרו כעצמאי צריך לוודא כי סכומי ההפקדה אינם נמוכים ממה שנקבע בחוק – במידה וכן יש לבצע את ההתאמות הרלוונטיות.
שכיר שהינו עצמאי גם כן – במידה והכנסתו כשכיר גבוהה מ 10,0000 ₪ איננו חייב להפקיד בנוסף כעצמאי.
מי שלא יפקיד על פי החוק צפוי לקנסות .
בנוסף לצד החובה להפקדה לפנסיה בוצעו התאמות בגביית דמי הביטוח הלאומי מעצמאיים.

עד 60% מהשכר הממוצע במשק מעל 60% מהשכר הממוצע במשק
עד היום 6.72% 11.23%
לאחר כניסת החוק 2.87% 12.83%

יתרונות ההפקדה:
הכנסה חודשית קבועה ושוטפת בגיל פרישה.
חיסכון שמבטיח כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה.
חסכון שמבטיח קצבה לבני המשפחה במקרה של פטירה.
זכאות להטבות מס.
תחליף לדמי אבטלה במקרה של סגירת העסק.

דוגמא 1– הפרשה כעצמאי בלבד:
הכנסה חודשית של 6,000 ש"ח ברוטו.
מחצית מהשכר הממוצע במשק 9,673₪ * 50% = 4,836 ₪.
4,863 ₪ * 4.45% = 216 ₪.
על ההפרש 6,000-4,863= 1,137 ₪.
1,137 ₪ * 12.55%= 143 ₪.
סך ההפקדות כעצמאי 143+216= 3599 ₪ בחודש.

דוגמא 2 – הפרשה כשכיר+ עצמאי:
שכיר שמרוויח 3,500ש"ח ברוטו לצורכי סוציאליות, ובנוסף הכנסה כעצמאי של 7,000 ₪.
הפרשה כשכיר – יש להפריש 6% תגמולי עובד ו 6.5% תגמולי מעביד, על פי החוק.
3,500 ₪ *12.5% = 438 ₪.
2. הפרשה כשכיר – עד השכר הממוצע במשק – 4,863* 4.45% = 216 ₪.
3. על ההפרש כעצמאי – 7,000-4,863 = 2,137 ש"ח * 12.55% = 268 ₪.
סך ההפרשות כעצמאי : 216+268= 484 ₪.
בניכוי הפרשות כשכיר : 484-438= 477 ₪. סך תשלום הפנסיה כעצמאי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *