מהי הצהרת הון ?

הצהרת הון הינה מראה מדויקת למצב הונו של נישום – בעל התיק שרשום במס הכנסה נכון לתאריך ספציפי.
מטרת הצהרת ההון הינה סיוע לפקידי השומה לבדוק האם ישנן הכנסות נוספות שלא דווחו בדוחות השנתיים שהוגשו אליהם.
בעזרת הצהרת ההון ניתן לקבל תמונה כוללת וברורה על ההון הנקי של הנישום , ובכך להגיע לרמת הכנסתו המדויקת.

מטרתו של הדוח הינה לשקף בסופו של דבר את ההון נטו של בעל העסק.
ההון נטו משמע סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות.

מי חייב בהגשת הצהרת הון?
בדרך כלל נדרשים מידי שנה אלפי נישומים אשר פתחו תיק במס הכנסה ונכנסו למאגר רשות המיסים, מדובר על מקימי עסק עצמאי- עוסק מורשה / פטור, וכן מקימי חברות בע"מ.
בנוסף, מס הכנסה יכול לדרוש הצהרת הון מכאלה שיש לגביהם מידע על קבלת הכנסות שלא דווחו, רכישת נכסים שווי ערך כגון רכבי יוקרה או נכסי מקרקעין.

הצהרת הון ראשונה:
להצהרה זו חשיבות רבה מכיוון שהינה הבסיס ליתר ההצהרות שתדרשו בעתיד.
הצהרת הון ראשונה נדרשת בדרך כלל לאחר מספר חודשיים מרגע פתיחת העסק.

מועד הגשת הצהרת ההון:
את הצהרת ההון יש להגיש בדרך כלל תוך 120 ימים מרגע קבלת דרישת ההצהרה , ובדרך כלל אחת ל 4-5 שנים נשלחת דרישה חוזרת.

מה יש לכלול בהצהרת ההון?
בהצהרה יש  לכלול את ההון של הנישום המורכב מנכסיו העסקיים והפרטיים , בניכוי התחייבויות בארץ ובחו"ל. בנוסף יש לדווח בהצהרה על סך ההון בתא המשפחתי משמע הונם של בן/בת הזוג וילדי הנישום עד גיל 18.
נכסים והתחייבויות כגון:
מזומנים,
תוכניות חסכון/השתלמות/גמל,
נכסי נדל"ן,
יתרות חשבונות בנק,
כלי רכב,
חייבים והתחייבויות.

השוואת הון מהי?
כמו שנאמר לעיל אחת ל 4-5 שנים נדרש בעל עסק להגיש הצהרת הון חדשה.
מטרת מס הכנסה לבצע השוואה בין ההצהרה הקודמת שהוגשה לבין הנוכחית . בכך יכולים פקידי השומה לבדוק האם ישנן לדוגמה הכנסות שלא נרשמו , גידול משמעותי בנכסים ללא מקור ברור וכו'.
לכן, יש להכין בצורה מסודרת ומדויקת את השוואת ההון אשר בה יהיה ניתן להבחין באופן ברור ממה נובעים ההפרשים בין 2 ההצהרות .
על מנת להימנע מבעיות מול מס הכנסה יש לתעד במהלך כל התקופה בה הנכם בעלי עסק רכישות, הכנסות, הוצאות מכל סוג שהוא הקשור לפעילות העסקית וכן לגבי נכסים והתחייבויות פרטיות.

כיצד יש להגיש את הצהרת ההון?
טופס הצהרת ההון הינו טופס מס הכנסה מספר 1219. יש למלא במקור ושני עותקים וכמובן יש לצרף את כל האסמכתאות הרלוונטיות לאימות הנתונים.

האם ניתן להגיש הצהרת הון באופן עצמאי?
טופס הצהרת ההון רווי בסעיפים אשר לקוב אינם מנוסחים בבהירות ונתונים למספר פרשנויות. לכן למרות שאין מניעה מהגשה עצמית יש לנקוט זהירות רבה בעת מילוי ההצהרה ואף ממומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך .

 

במידה וקיבלת דרישה להצהרת הון נשמח לסייע בכל שאלה , ייעוץ והדרכה , וכן לערוך עבורך את דוח הצהרת ההון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *