לעשות סדר בתלוש השכר

לעשות סדר בתלוש השכר

כל מעסיק מחוייב למסור לעובדו את תלוש השכר בו מפורטים פריטי השכר ששילם בגינם.מסירת התלוש יכולה להתבצע עד 9 ימים ממועד תשלום השכר.

הפרטים הנדרשים להופיע בתלוש:

 1. מידע לעובד-
 • ותק העובד, תאריך תחילת העסקה.
 • מספר ימי מחלה וחופשה שנוצלו ויתרה קיימת.
 • שכר רגיל ושכר בגין שעות נוספות.
 • פירוט דמי חופשה, מחלה והבראה.
 • תוספות אחרות ששולמו לעובד- לדוגמא הפרשי שכר מחודש קודם.
 • פירוט החזרי נסיעה.
 • היקף עבודה- עובד חודשי אחוז המשרה.
  עובד יומי/שעתי , מספר השעות/ימים שעבד והשכר ששולם בגין
  יום/שעה.
 • סך השכר החייב במס.
 • ניכויים מהשכר על פי החוק- מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות ,ביטוח פנסיוני/קופת גמל.
 1. מידע פורמלי-
 • שם פרטי, שם משפחה ות.ז של העובד.
 • שם המעסיק, מס זיהוי או מספר תאגיד.
 • כתובת מקום העבודה או העסק.

נקודות חשובות שיש לשים לב:

נקודות זיכוי – גובה המס שינוכה ממשכורתכם מושפע מנקודות הזיכוי שמגיעות לכם, לכן חשוב לשים לב כי הן ממוצות על פי החוק ומעודכנות במחלקת השכר.בטופס 101 שממלאים בתחילת כל שנה אצל המעסיק עלינו לוודא כי כל הפרטים מלאים ונכונים . גם אם ישנו שינוי במהלך השנה זוהי חובת העובד לעדכן ולצרף את המסמכים הרלוונטים למחלקת השכר.

מצב משפחתי – באחריות העובד לוודא כי בעת שינוי מצב משפחתי מחלקת השכר מעודכנת גם כן, יש להעביר תעודת נישואין/גירושין/התאלמנות, הולדת ילד נוסף.

סכום כל נקודת זיכוי הינה 215 ₪ בחודש.
תושב ישראל זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי .
אישה עובדה זכאית בנוסף ל 0.5 נקודת זיכוי.
בגין כל ילד 1 נקודת זיכוי עד גיל 18- ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים .
ישנן זכאויות נוספות ורבות חשוב לוודא כל אחד לפי מצבו כי אכן מקבל את המגיע לו.

הכנסה זקופה מהי?

כאשר המעסיק נותן לו הטבה אישית שיש לה שוי כספי היא חייבת להופיע בתלוש השכר שלנו והעובד משלם בגינה מס. לדוגמא- זקיפת נייד, זקיפת רכב ועוד.
יש לוודא שסכום זקיפת הרכב הקיים בתלוש תואם את הרכב הקיים אצלכם בפועל.

גילום מהו?

לעיתים מעסיקים מגלמים חלק מההטבות הנ"ל ובעצם מחזירים לעובד את מלוא המס נטו ששולם.
מלוא המס הכוונה לביטוח לאומי, מס בריאות ומס הכנסה.

ניכוי חובה מה הם?

סכומים שיורדים מהמשכורת ברוטו לפי החוק או הסכם קיבוצי. מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

הפרשות לקופת גמל מה הם?

בתלוש ניתן לראות את סכום ההשתתפות של העובד שנוכה מהשכר והשתתפות המעסיק.

ימי מחלה וחופשה-

יש לוודא כי הזכאות השנתית תואמת את החוק או ההסכם לפי חוזה העבודה שלכם, וכן כי הניצול והיתרה תואמים למה שנעשה ונוצל בפועל.
מבחינת ימי מחלה כל עובד זכאי ל 18 ימי מחלה בשנה. כאשר ביום הראשון למחלה אין תשלום, ביום השני והשלישי מקבלים 50%% משכר העבודה ואילו החל מהיום הרביעי מקבלים תשלום מלא.

אל תתעצלו עשו סדר פסח בתלוש שלכם ובדקו כי כל מה שמגיע לכם מעודכן בהתאם, לעיתים מסתתרים סכומי כסף רבים שאינם וחבל .

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *