החזר מס לשכירים

ישנן סיבות רבות בגינן קיימת האפשרות לכך ששכיר יהיה זכאי להחזר מס. כל אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה כאשר חבות המס בפועל הייתה נמוכה ממה שהיה צריך לשלם זכאי להחזר. רבות הסיבות שבגינן זכאי עובד להחזר מס, סיבה עיקרית הינה שרמת ההכנסה החודשית והניכוי שנעשה בתלוש לא תואמת את השכר השנתי של העובד.
סיבות לחוסר התאמה :

1. לא עודכנו מלוא הזיכויים והניכויים להם זכאי העובד אי מילוא נכון של טופס 101 בתחילת העבודה, או לחלופין אי עדכון של סעיפים רלוונטיים שהתשתנו במהלך השנה כגון לידה, סיום לימודים ועוד.
2. חוסר רציפות בעבודה בשנת המס.
3.ישנם ניכויים שהמעסיק לא יכול לבצע כגון הפקדות לקופות גמל שבוצעו על ידי העובד באופן עצמאי , נכויות , אזור מגורים מועדף ועוד.
הזכאות להחזר מס אפשרית בגין 6 השנים האחרונות, רטרואקטיבית. משמע ניתן לבצע בדיקה עבור השנים 2010-2016.

במידה ותענו על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים לחיוב ישנו סיכוי גבוה לכך שמגיע לכם החזר מס:

 1. במידה ונולד לכם ילד בשנת המס, סיימתם תואר אקדמאי או תעודה מקצועית הנכם זכאים לנקודות זיכוי במס. שווי כל נקודת זיכוי מס אחת בשנת 2016 הינה 216 ש"ח לחודש , 2,592 ש"ח בשנה.
 2. ביצעתם הפקדה באופן עצמאי לביטוחי פנסיה או חיים ? הדבר מזכה אתכם בהטבות מס בדרך של זיכוי או ניכוי.
 3. יש לכם הפסדים מניירות ערך שמכרתם? ניתן להקטין את חבות המס שלכם על ידי קיזוז ההפסד מההכנסה החייבת.
 4. במידה ואחד מילדכן מאובחן כסובל מהפרעות קשב וריכוז ואף עברתם ועדת השמה של משרד החינוך אתם עשויים להיות זכאים ל 2 נקודות זיכוי נוספות אשר ינתנו לאחד ההורים לפי בחירתכם.
 5. ילד שאובחן כסובל מליקוי רפואי זכאי ל 2 נקודות זיכוי נוספות.
 6. קבלת קצבאות כגון דמי לידה, אבטלה, דמי פגישה מביטוח לאומי , תרומות למוסדות מוכרים , מגורים ביישוב מוכר, כל אלה עשויים להוביל אתכם לקבל זיכוי נוסף במס.
 7. במידה והחלפתם מקום עבודה במהלך השנה או לחילופין עבדתם במספר מקומות במקביל, הדבר עשוי לשנות את חישוב המס ובכך להקנות לעובד זיכוי .

אילו מסמכים נדרשים לבדיקת זכאותכם?
לצורך בדיקת הזכאות יש להצטייד ב:

 1. טפסי 106- אישורי שכר ממעסיקים, במסמך זה מפורטים הסכומים ששולמו לכם במהלך השנה, ניכויים שהופחתו משכרכם והפרשות נוספות. על מנת לקבל אישור זה יש לפנות למחלקת שכר במקום עבודתכם.
 2. טופס 867- אישור ניכוי מס מהבנק, במסמך זה -פורטים ההפסדים והרווחים מפקדונות , ניירו/ ערך ,ודיבידנדים.
 3. טופס 806/857- אישור על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור. מסמך זה רלוונטי לסוגי שכר כגון שכר מרצים, אמנים , דירקטורים ועוד.
  אישור זה מתקבל מהגורם ששילם לכם את שכרכם.
 4. אישורי תרומות – על מנת לקבל זיכוי זה יש לוודא כי הנכם מגישים את האישור המקורי , בנוסף יש לוודא כי התרומה שולמה למוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 5. אישור לגבי נכות אישית או ילד נטול יכולת- מסמך זה יש לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.
 6. אישור לילד המאובחן עם הפרעות קשב וריכוז- יש למלא טופס 116 א של מס הכנסה ובנוסף לצרף אישור של ועדת השמה ממשרד החינוך. ניתן להגיש בקשה לקבלת החזרים לסעיף זה עד 6 שנים רטרואקטיבית.
 7. אישור על סיום עבודה וקבלת פיצויים- במסמך זה יפורטו כל סכומי הפיצויים ותשלומי המס שנוכו עקב משיכת הכספים.
  מסמך זה ניתן לקבל ממקום עבודתכם.
 8. סיום לימודי תעודת מקצוע או תואר אקדמאי –  גם בגין סעיף זה מגיעות נקודות זיכוי. יש לצרף אישור מהמוסד האקדמאי ולגבי תעודת מקצוע יש לוודא כי בתעודה מצויין סך שעות הלימוד שבוצעו לצורך קבלת התעודה.
 9. אישור קבלת גמלאות מביטוח לאומי- מסמך בו מפורטות הגמלאות ששולמו והמס שנוכה.
 10. אישור תשלומים לקרן פנסיה או חברת ביטוח- במידה והפקדתם באופן עצמאי יש לצרף מסמכים מחברת הביטוח לגבי סך ההפקדות .

לאחר איסוף כלל המסמכים ניתן לבצע בדיקה האם הנכם זכאים להחזר מס.

לאחר הבדיקה במידה ונמצא כי אכן הנכם זכאים להחזר יש למלא טופס 135 של מס הכנסה- דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת מס 20xx. טופס זה מתאים ליחיד שאינו חייב בהגשת דוח אך מבקש החזר מס.

ניתן להגיש את בקשת ההחזר באופן עצמאי אך לרוב מומלץ להיוועץ עם מומחים בתחום . היתרון בכך הינו היכולת לתרגם את כלל המסמכים באופן מקצועי ומדוייק על מנת למקסם את החזר המס הצפוי.
הוצאה בגין טיפול בהחזר מס הינה הוצאה מוכרת ומותרת בניכוי מההכנסה החייבת בשנה בה ישולם שכר הטרחה.
במידה ונמצאתם זכאים, סכום ההחזר מועבר ישירות לחשבונו של הנישום לכן יש לצרף לדוח תצלום המחאה מבוטל.
תהליך בדיקת ההחזר עורך כמספר חודשים תלוי סכום ההחזר, מועד הגשתו ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *