הוצאות רכב מוכרות בעסק

הוצאות רכב מוכרות בעסק:

ישנו בלבול גדול לגבי הוצאות רכב בעסק, רבים חושבים כי כל הוצאות הרכב הינן מוכרות אך בפועל לא כך הדבר.

* כאשר מדובר על שימוש בתחבורה ציבורית חשוב לדעת כי ההוצאה מוכרת ב 100% , גם לצורכי מס הכנסה וגם לצורכי מע"ממבחינת מיסוי אין כאן בכלל התלבטות והוצאה זו עדיפה על רכב פרטיהמטרה של המחוקק בהטבה זו הינה להפחית את כלי הרכב בדרכים וליצור פרנסה לנהגים מקצועייםנסיעה ברכב פרטי אומנם נראית נוחה ויעילה יותר אך חשוב לזכור כי כאשר רוכשים רכב חדש ישנה ירידת ערך משמעותית בשנה הראשונה ואז בעצם העלות החודשית גובהה עוד יותר.

* רכב פרטי הינו כלי רכב עד 3.5 טון ובמקרה זה אין כלל הכרה במע"מ בעת רכישת הרכב ואילו על ההוצאות השוטפות דלק, טיפולים,תיקונים ניתן להכיר בדרך כלל ב 2/3 מההוצאה לצורכי מע"ממבחינת מס הכנסה ניתן להכיר ב 45% מסך הוצאות הרכבלבעל מקצוע שכלי הרכב הינו חלק עיקרי בעבודתו כדאי לשקול לרכוש רכב מעל 3.5 טון וכך יוכל להכיר גם ב 100% מע"מ וגם ב 100% הכרה בהוצאה למס הכנסהפרט חשוב והכרחי שכמעט ולא נעשה בפועל הינו רישום הק"מ בתחילת שנה ובסוף שנה, ללא דיווח זה מס הכנסה ומע"מ יכולים למנוע מכם את קבלת ההוצאהבנוסף הרכב צריך כמובן לשמש את צרכי העסק הובלת ציוד, הגעה ללקוחות וספקים ועוד. במידה ומדובר על נסיעה מהבית למשרד יש לדעת כי הוצאה זו אינה מוכרת כלל.

*ליסינג מימוני/תפעולי:

גם כאן אפריד בין מס הכנסה לבין מע"מ. מבחינת מס הכנסה גם בליסינג מימוני וגם בליסינג תפעולי ההכרה בתשלומים עבור הרכב כהוצאה מותנית ב 4 תנאים מצטברים :

1. מועדי התשלומים הוגדרו מראש בהסכם.
2.סכום התשלומים הינו קבוע , בתוספת הפרשי הצמדה.
3.פרק הזמן שבין התשלומים אינו עולה על 3 חודשיים.
4.תקופת השכירות תסתיים לא יאוחר מ 3 חודשיים לאחר מועד התשלום האחרון.

במידה ועברתם את 4 התנאים יש לשים לב להבדל בין חברה בע"מ וחלק מהעצמאיים שמנהלים פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה לבין אלה שלא. בשני המקרים ניתן להכיר בהוצאה על תשלומי השכירות כהוצאה במקום כהוצאות פחת. אומנם, במקרה הראשון התנאי להכרה בהוצאה היא שתקופת השכירות אינה קצרה ב 75% מתקופת ההכרה בפחת על פי התקנות, ואילו במקרה השני תקופת השכירות צריכה להיות ארוכה מתקופת הפחת שנקבעה בתקנות.

מבחינת מע"מ
ניתן לקזז את המע"מ במלואו בליסינג תפעולי ומימוני רק כאשר מדובר על רכב מסחרי מעל 3.5 טון. לרכב פרטי לא ניתן לקזז מע"מ מדמי השכירות כלללגבי ההוצאות השוטפות כאשר השימוש הינו לצורכי העסק ניתן להכיר במלואו ואילו כאשר ההוצאה הינה מעורבת ( פרטי+עסקי) ינוכה המע"מ בהתאם ליחס השימוש ברכב.

* שווי שימוש בתלוש שכר:
כאשר מצמידים רכב לעובד בתלוש שכר ניתן להכיר ב 100% מההוצאה למס הכנסה גם על רכב פרטי לפי טבלאות שווי שימוש של מס הכנסהיש לבדוק טרם ההצמדה את גובה ההוצאות שכן אם ההוצאות בפועל נמוכות מהשווי שימוש העובד מפסיד וישלם יותר מס הכנסהשווי השימוש מתווסף למשכורות של העובד ועל סכום זה הוא ממוסה למס הכנסה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *