הוצאות מוכרות לצורכי מס

הוצאות מוכרות לצורכי מס

לכל עסק ישנם ההוצאות המוכרות שלו. הוצאות מוכרות בעסק מסוים לא בהכרח יהיו מוכרות בעסק אחר.

בכדי שההוצאה תהיה מוכרת היא חייבת להיות הכרחית לייצור הכנסה בעסק.

הוצאה מוכרתהוצאה שהינה הכרחית לצורך ייצור הכנסה, הנובעת מהוצאה שוטפת או מפחת על רכוש קבוע שנשנה לעסק.

הוצאה המוכרת בחלקהישנם סוגי הוצאות שבוצעו לטובת העסק אך למרות זאת מס הכנסה לא מכיר בהן באופן מלא. לכל סוג הוצאה שכזו נקבעו הוראות מפורטות מהו החלק שבגינו ניתן להכיר.

לדוגמא טלפון נייד, כיבודים, ביגוד מקצועי ועוד.

הוצאה מעורבתהוצאה המשמשת גם לצורך פרטי וגם לצורך עסקי. על מנת שנוכל להכיר בהוצאה יש לוודא כי ניתן לבצע הפרדה מוחלטת בין השימוש הפרטי והעסקי. במידה ולא ניתן , אי אפשר להכיר בהוצאה כלל.

ניכוי מס במקורישנן הוצאות שבעל העסק מחויב לנכות בגינן מס במקור אם הוא מעוניין לדרוש אותה בתור הוצאה. במידה ואינך מבצע ניכוי מס במקור לא תוכל להכיר בהוצאה. לדוגמא הוצאת שכירותיש לקבל מהמשכיר אישור על ניכוי מס במקור כדי שההוצאה תוכר .

הפרזה בהוצאותלפקידי מס הכנסה ישנה האפשרות לא להכיר בחלק מן ההוצאות שהוגשו במידה ונראות להן מופרזות יתר על המידה.

האם בכל חשבונית שניתן לקזז את המע"מ באופן מלא??

לפניכם מספר נקודות שבעזרתן תדעו מהו אחוז המע"מ שניתן לקיזוז מכל חשבונית וחשבונית:

  1. בדקו תחילה כי אכן מדובר על חשבונית מס – במידה ולא, לא ניתן לקזז מע"מ על הוצאה זו. כגון חשבוניות עסקה , תשלומי ארנונה , חשמל, ביטוחים ועוד.
  2. וודאו כי שם העסק מופיע על גבי החשבונית , במידה ולא לא תוכל להתקזז על המע"מ שנימצא בה.
  3. בדקו האם מדובר על חשבונית על עסקה פטורה ממע"מ כגון עסקאות בחו"ל , עסקאות עם עוסק פטור – בהן לא קיים כלל מע"מ.
    בגין עסקאות בשיעור מע"מ אפס ניתן לקזז מע"מ.
  4. מבחן השימוש העיקריבמידה ועיקר השימוש בהוצאה הינה לצורך פרטי ניתן לקזז רק

% 25 מסכום המע"מ שבחשבונית.
במידה ועיקר השימוש הינו עסקי ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ שבחשבונית.

5. ביתר המקרים ניתן לקזז 100% מסכום המע"מ בחשבונית.

נתחו את העסק שלכם ובדקו מהן ההוצאות שקיימות בעסק שלכם.

הכינו ממש "רשימת מכולת" של הוצאות רלוונטיות .

התייעצו עם רואה החשבון שלכם וודאו האם ההוצאות שהנכם מגישים בסוף כל חודש רלוונטיות או שאתם פשוט אוספים כל חשבונית . אין טעם לשמור כל הוצאה , להגדיל את כמות המסמכים שעוברים להנהלת החשבונות אם לא ניתן לקבל בגינם דבר.

הבינו אילו הוצאות "נכונות" עבור העסק שלכם ותדאגו לשמור ולתעד כל מסמך רלוונטי עבורן, כך תוכלו לחסוך לכם כסף רב – המע"מ שנמצא בכל הוצאה שכזו.

לשאלות ניתן לפנות במייל bezalel.michal@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *